Ugradnja motora za kapiju zahteva iskustvo u izboru optimalnog motora u zavisnosti od dimenzija i intenziteta upotrebe kapije. Da bi motor dugo radio bez problema, jako je bitno da se ugradnja motora uradi posebno pažljivo i precizno. Posebno treba voditi računa da vođenje kapije, bilo klizne ili krilne, posebno kod kapije većih dimenzija bude kvalitetno zanatski izvedeno.

Ako još uvek nemate kapiju, a planirate ugradnju motora, javite se kako bismo vas posavetovali oko izrade kapije tako da ugradnja motora bude lakse i da zadovolji estetske zahteve. Posebno treba voditi računa pri izradi krilne kapije na masivnim stubovima.

Ugrađujemo CAME motore sa trogodišnjom garancijom.

Do sada preko 150 ugrađenih motora svih tipova.

Više o tipovima motora na www.motorizakapije.rs

Neki od naših radova