Dojava požara

Sistemi dojave požara, uz pravilnu ugradnju i programiranje sistema, mogu da spasu živote i imovinu.

Ranom detekcijom dima ili povišene temperature moguće je na vreme reagovati i sprečiti širenje požara, a oglašavanjem alarma na vreme signalizirati evakuaciju.

Pored centrala, sirena i ručnih javljača, u zavisnosti od potrebnog stepena zaštite i specifičnosti aplikacije, u svojim rešenjima koristimo i optičke detektore, temperaturne detektore i detektore gasa.