Alarmni sistem čini prvu liniju odbrane u zaštiti objekata. Složenost alarmnog sistema zavisi od mnogo faktora, kao što su tip i lokacija objekta, naseljenost okoline, potreba za dojavom, integracija sa ostalim sistemima, itd.

Svojim dugogodišnjim iskustvom CeSeC može da pomogne u projektovanju najboljeg sistema za vaše potrebe.

Smatramo da je pouzdanost alarmnog sistema od najveće važnosti i u svojim rešenjima koristimo samo opremu najvišeg kvaliteta.