Automatske rampe

Automatske rampe CAME Guard  – Izdržljive i pouzdane i u najzahtevnijim uslovima.

U ponudi imamo 3 modela automatskih rampi iz CAME Gard serije sa motorima na 24V i trogodišnjom garancijom, namenjene za izuzetno visok intenzitet upotrebe

  • Gard 3750 – dužina poluge do 4m, sa mehanički m prekidačima krajnjih položaja, kontrolna elektronika ZL-38
  • Gard4E – dužina poluge do 4 m, motor sa enkoderom i kontrolnom elektronikom poslednje generacije ZL-39, integrisana flash lampa
  • Gard8E – dužina poluge do 8 m, motor sa enkoderom i kontrolnom elektronikom poslednje generacije ZL-39, integrisana flash lampa

Kontrola otvaranja i zatvaranja se može vršiti preko tasterskih komandi, daljinskih upravljača, LAN kontrolera sa svojim softverom, specijalno razvijenih za kontrolu rampi (sa ulazima za elektromagnetne petlje), GPRS komunikatora, elektromagnetnih petlji postavljenih u podlogu.

Opciono se isporučuje rezervno napajanje za rad u slučaju nestanka struje.

Najnovija rešenja elektronike obezbeđuju maksimalnu sigurnost.

Neki od naših radova