Telefonske centrale omogućavaju funkcionisanje lokalne telefonske mreže unutar firme, gde korisnici razgovaraju međusobno na lokalnim linijama, a dele jednu ili više izlaznih linija za razgovore van firme.

IP telefonske centrale se povezuju na računarsku mrežu i omogućavaju povoljnije razgovore preko Internet protokola (VOIP) uz odgovarajući telefonski uređaj (IP telefon) ili računarsku aplikaciju (Softphone). Preko IP centrala je moguće napraviti virtuelnu lokalnu telefonsku mrežu na više nezavisnih lokacija.

U saradnji sa klijentima, a na osnovu postojeće opreme i tipa spoljnih linija i usluga provajdera koje koriste, CeSeC pomaže u planiranju najboljeg i najisplativijeg rešenja.