Projektujemo i ugrađujemo električne instalacije niskog napona (do 1000V) i automatiku za pumpe, motore, bazensku tehniku, …

Instalacije niskog napona (do 1000V)

Električne instalacije niskog napona

Kontrolni paneli i komandni pultovi

Kontrolni paneli i komandni pultovi

Gromobranske instalacije

Gromobranske instalacije i uzemljenje

Ventilacija i klimatizacija

Ventilacija i klimatizacija

Bazenska tehnika

Neki od naših radova