Gromobranske instalacije i uzemljenje

Kvalitetno projektovana i izvedena zaštita objekta od atmosferskih pražnjenja može da sačuva živote i imovinu.

CeSeC  može na osnovu prostora, objekata i opreme koju treba zaštititi i raspoloživog budžeta, da pomogne u planiranju i realizaciji najefikasnijeg i najisplativijeg rešenja sistema uzemljenja i gromobranske zaštite za vaš posao.

Neki od naših radova