CeSeC ima dugogodišnje iskustvo u projektima kontrole i automatizacije sistema pumpi i motora, od jednostavnih sistema za komandu, soft start i zaštitnih funkcija, do složenih sistema baziranih na PLC kontrolerima, frekventnim regulatorima, motorima velike snage, pristupom preko Interneta i računarske mreže.

Prema zahtevima ili nacrtima, projektujemo i izgrađujemo sve vrste kontrolnih panela i komandnih pultova za automatizaciju vašeg sistema.

Neki od naših radova