LAN i WAN mreže

Informaciona tehnologija stalno napreduje i aplikacije zahtevaju sve veću brzinu prenosa podataka, odgovarajuću mrežnu opremu i kablovsku infrastrukturu.

CeSeC nudi rešenja za složene poslovne i industrijske komplekse , sa mogućnošću umrežavanja udaljenih lokacija.

Možemo da vam  pomognemo u planiranju fleksibilne, a isplative kablovke infrastrukture kako biste spremno dočekali buduće zahteve za brzinom prenosa podataka.

Prema potrebi i uslovima, u našim rešenjima koristimo bežične (Wifi) tehnologije i strukturalno kabliranje bakarnim (Cat5e, Cat6, Cat7) i fiber optičkim kablovima.

Koristimo mrežnu opremu visokog kvaliteta i proverenih proizvođača.