Industrijska segmentna vrata BREDA.

Standardne boje panela su bela i siva, a po želji korisnika se isporučuju u bilo kojoj boji po RAL.

Deo ponude su i providne aluminijumske sekcije, pojedinačni prozori, pešačka vrata sa visokim i niskim pragom, rešetke za ventilaciju…

Za pokretanje industrijskih segmentnih vrata se ugrađuju isključivo CAME motori iz CBX serije.

Sva segmentna vrata ispunjavaju obavezne evropske norme zaštite korisnika. Obavezni delovi sistema vođenja segmentnih vrata su sistem zaštite od pucanja sajle, sistem zaštite od pucanja opruga, podešavanje sile motora.

Neki od naših radova